Ultrazvučni pregledi

Ultrazvučni pregled – šta je to?

Ultrazvučni pregled – ultrasonografija je neinvazivna dijagnostička metoda u medicini, zasnovana na primeni ultrazvučnih talasa. Poslednjih godina, ultrasonografija je postala važna metoda dijagnostike i procene aktivnosti mnogih vitalnih delova tela i organa. Ona omogućava prikaz mekih i šupljih organa, srca, jetre, pankreasa, krvnih sudova, zglobova i drugih struktura.
Pregled ultrazvukom je komforan, bezopasan, i njime se vidi trenutno stanje tkivnih struktura – u realnom vremenu, a pacijent pri tome nije izložen štetnom dejstvu jonizujućeg zračenja, što ovu metodu, čini izuzetno korisnom.
Specijalistička ordinacija „Kutak Zdravlja“ raspolaže odličnom opremom i kvalifikovanim kadrom.

U našoj ordinaciji možete obaviti sledeće ultrazvučne preglede:

  • Ultrazvučni pregled abdomena, male karlice i urotrakta,
  • Ultrazvučni „Collor Doppler“ pregled srca – ehokardiografija za decu i odrasle,
  • Ultrazvučni „Collor Doppler“ pregled štitaste i paraštitastih žlezde,
  • Ultrazvučni „Collor Doppler“ pregled krvnih sudova vrata (carotida),
  • Ultrazvučni „Collor Doppler“ pregled krvnih sudova ruku,
  • Ultrazvučni „Collor Doppler“ pregled krvnih sudova nogu,
  • Ultrazvučni „Collor Doppler“ pregled renalnih (bubrežnih) arterija,
  • Ultrazvučni pregled dojke,
  • Ultrazvučne preglede limfnih žlezda po regionima,
  • Ultrazvučne preglede mekih tkiva po regionima.

Specijalistička ordinacija INTERNE MEDICINE

"KUTAK ZDRAVLJA"

dr Milena Mišković

Vojvode Mišića 237
11500 Obrenovac
Srbija

065 433 40 45065 433 40 45
011 411 44 93011 411 44 93

Radno vreme
pon-pet 8:00 - 15:00
sub 8:00 - 13:00