Kardiološki pregledi

Kardiologija - to je oblast interne medicine koja se bavi proučavanjem kardiovaskularnog sistema, t.j. strukture i razvoja krvnih sudova i srca, njihovih funkcija i bolesti, uzroka njihovog nastanka, kliničkih manifestacija, mehanizma razvoja, dijagnostike i razvoja efikasnih metoda za njihovo sprečavanje i lečenje.
Kardiolog je specijalista interne medicine i subspecijalista kardiologije. On dijagnostikuje i leči bolesti kardiovaskularnog sistema, t.j. takvih bolesti kao što su:

 • Aritmije;
 • Ateroskleroza;
 • Arterijska hipotenzija i hipertenzija;
 • Neurovegetativna distonija;
 • Miokardiopatija;
 • Infarkt miokarda;
 • Angina pektoris;
 • Srčana insuficijencija;
 • Miokarditis;
 • Perikarditis;
 • Endokarditis,
 • Srčlane mane: urođene i stečene.

U našoj ordinaciji možete obaviti sledeće preglede iz oblasti kardiologije:
 • Pregled specijaliste,
 • Ultrazvučni transtorakalni „Collor Doppler“ pregled srca,
 • Holter EKG-a, 3-kanalni 24h - 72h
 • Holter EKG-a,12-kanalni 24h - 72h
 • ABPM - holter krvnog pritiska 24h- 48h
 • Test forsiranog opterećenja srca – ergometrija (test obavlja kardiolog - Profesor univerziteta)
 • Lečenje i praćenje ishemijske bolesti srca
 • Lečenje i praćenje aritmija
 • Lečenje i praćenje hipotenzije i hipertenzije
 • Lečenje i praćenje miokarditisa
 • i drugih bolesti srca.

Test forsiranog opterećenja TFO - ergometrija i „stres- eho“

U našoj ordinaciji možete obaviti test forsiranog opterećenja na pokretnoj traci – tredmilu, u cilju dijagnostike ishemijske bolesti srca i pojave aritmija.
Na osnovu rezultata testa optećenja, kardiolog donosi odluku da li je potrebna dalja dijagnostika i kako dalje postupiti u lečenju pacijenta.

Šta je to test forsiranog opterećenja?

Test forsiranog opterećenja (TFO) – ergometrija je neinvazivna dijagnostička metoda ispitivanja u kardiologiji gde se pacijent podvrgava opterećenju (t.j. stresu) koje se povećava saglasno standardizovanom protokolu. Za vreme testa kontinuirano se prati EKG gde se registruju promene za vreme i nakon testa, kao i broj otkucaja i krvni pritisak.
TFO pruža podatke o preostalom fizičkom kapacitetu, teškoćama za vreme i nakon opterećenja, pokazuje moguće ishemijske promene na EKG-u kao i moguću pojavu aritmija.

Šta je stres-eho?

Stres-eho – je ehokardiografija (ultrazvuk srca) u kombinaciji s testom opterećenja. Stres ehokardiografija se provodi u nekoliko faza. Najpre se radi ultrazvuk srca u mirnom stanju. Dalje se pacijent izlaže stresu, tj. opterećenju, obično na pokretnoj traci. Ehokardiografiju provode odmah nakon opterećenja na traci. Bolesnik odmah legne na otoman na levi bok i radi se ultrazvučni pregled srca. Na osnovu stres-eha moguće je otkriti bolest u početnoj fazi, kada se još ne registruje u stanju mirovanja.

Specijalistička ordinacija INTERNE MEDICINE

"KUTAK ZDRAVLJA"

dr Milena Mišković

Vojvode Mišića 237
11500 Obrenovac
Srbija

065 433 40 45065 433 40 45
011 411 44 93011 411 44 93

Radno vreme
pon-pet 8:00 - 15:00
sub 8:00 - 13:00